วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

สธ.เร่งจัดทำหลักเกณฑ์การบรรจุและสวัสดิการ พกส.

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นมา ขณะนี้คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อเดินหน้าใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่
  1. การจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่มีประมาณ 1 แสนคน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
  2. เรื่องการจัดสวัสดิการดูแลหลังเป็นพนักงานกระทรวงฯ แล้ว ซึ่งด้านสวัสดิการจะมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และการให้สินเชื่อให้พนักงานกระทรวงฯ สามารถกู้ยืมได้ ตามวงเงินเดือนค่าจ้างเหมือนกับข้าราชการทุกอย่าง   ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกธนาคาร 3 แห่งที่เสนอสิทธิประโยชน์เข้ามาให้พิจารณาคือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน
นายแพทย์สุพรรณกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการบรรจุพนักงานกระทรวงฯ ให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั่วประเทศภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ มีสัญญาจ้าง 4 ปี โดยหลังจากที่ปรับเป็นพนักงานกระทรวงแล้ว ก็ให้เริ่มนับอายุการทำงานเป็นปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายนปีถัดไป และให้นับรวมอายุการทำงานต่อไปอีก 3 ปี เมื่อครบ 4 ปีก็จะจัดทำสัญญาจ้างต่อเหมือนพนักงานราชการ ดังนั้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 จะไม่มีลูกจ้างชั่วคราวในระบบการจ้างงานของกระทรวงสาธารณสุขอีกต่อไป

สำหรับอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งหรือบังคับบัญชานั้น หากเป็นส่วนกลางจะขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน หรือโรงพยาบาล ส่วนพื้นที่ในภูมิภาคจะเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป และส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เช่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จะให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใสทุกพื้นที่ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการจัดสรรตำแหน่งบรรจุ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ และจะพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับงานด้านข้อมูลของบุคลากรด้านนี้ด้วย เพื่อใช้ได้ทุกหน่วยงานในสังกัด นายแพทย์สุพรรณกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น